GARANT PODUJATIA doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD.

Milí kolegovia,

rok 2020 bude v moderných ľudských dejinách už navždy spájaný s koronavírusom a celosvetovou krízou, ktorú spôsobil. Žiaľ, malá slovenská hematologická spoločnosť sa tento rok prakticky osobne vôbec nestretla. Väčšina podujatí sa koná na online platforme. Výnimkou nebude ani HEMATO-ONKOLOGICKÉ FÓRUM, ktoré má ambíciu byť v mnohých ohľadoch iné, dynamické a hlavne viac interaktívne ako doposiaľ uskutočnené slovenské podujatia. Pripravených je pre vás mnoho noviniek, moderné štúdio, živé prenosy, ale hlavne zaujímavé témy a diskusie vychádzajúce z reálnej klinickej praxe.

Fórum sa bude vysielať v priebehu novembra od 16.30 do 18.00 hod.. Veríme, že prednášajúci a program je natoľko atraktívny, že vás bude motivovať si nás aspoň na hodinu a pol zapnúť na svojom počítači.

Nosnou témou prvého kola prednášok je mnohopočetný myelóm. Prednášajúcimi a diskutujúcimi nebudú len skvelí slovenskí odborníci z hematológie, ale svojim interdisciplinárnym pohľadom na túto problematiku prispeje aj nefrológ, rádiológ a genetik. Druhé kolo prednášok je venované chronickej lymfocytovej leukémii. Prednášajúci sa budú postupne venovať diagnostike, genetike a liečbe tohto ochorenia. Konferenciu uzavrie tretie kolo prednášok, ktorého témou bude lymfóm z plášťových buniek a Waldenströmova makroglobulinémia.

Dovoľte mi, aby som sa na záver poďakoval predovšetkým všetkým prednášajúcim, ktorí sú ochotní sa o svoje poznatky a vedomosti z praxe podeliť s nami ostatnými. Osobitá vďaka, patrí aj sponzorovi tohto podujatia – spoločnosti Janssen Slovensko.

Veríme, že odborný program vás zaujme a získate cenné informácie pre vašu každodennú prax.


doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD.


I. časť: Mnohopočetný myelóm v praxi


Odborný program

  • Diagnostika ochorenia a záchyt pacientov na Slovensku, interdisciplinárna diskusia (MUDr. Martina Vranovská, RNDr. Renáta Lukačková, PhD., doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.)
    Chairman: MUDr. Miriam Ladická
  • Liečba MM – diskusný panel odborníkov (MUDr. Emília Flochová, PhD., MUDr. Ľudmila Demitrovičová, PhD., MUDr. Natália Štecová, MUDr. Erika Čellárová)
    Chairman: MUDr. Ľubica Harvanová, PhD.
  • Zhodnotenie výsledkov liečby daratumumabom - súbor pacientov liečených na Slovensku (MUDr. Ľubica Harvanová, PhD.)
  • Diskusia

Program na stiahnutie


Podujatie podporili

Späť na hlavnú stránku