HEMATO-ONKOLOGICKÉ FÓRUM


GARANT PODUJATIA doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD.

Vážení kolegovia, milí priatelia,

koronakríza v roku 2020 zmenila naše životy – verejné i súkromné. Zmenila veľa naučených stereotypov a žiaľ ovplyvnila aj fungovanie občianskeho združenia HematológiaSK. Už tradičný kongres s názvom ,,Škola hematológie“, ktoré organizuje práve naše občianske združenie sa tento rok neuskutoční. Nakoľko je na tejto konferencii najviac zaujímavá živá diskusia a osobné stretnutia, jej realizácia v elektronickej online forme sa nám nejavila ako optimálne riešenie. Preto presúvame šiesty ročník s celým programom na koniec zimy 2022. Ďakujeme všetkým, ktorí sa šiesteho ročníka plánovali aktívne alebo pasívne zúčastniť.

Avšak život musí ísť ďalej... Preto naše občianske združenie prijalo výzvu na zorganizovanie webinára v súčasnosti s najviac aktuálnou témou, ktorou je bezpochyby očkovanie – mýty a fakty u onkologických/onkohematologických pacientov. Tento webinár má ambíciu byť v mnohých ohľadoch iný, dynamický a hlavne viac interaktívny, ako doposiaľ uskutočnené slovenské podujatia. Pripravených je pre vás mnoho noviniek, živé prenosy, ale hlavne zaujímavé témy a diskusie vychádzajúce z reálnej klinickej praxe. Prednášajúcimi sú skvelí slovenskí imunológovia (prof. Jeseňák a MUDr. Bobčáková) a hematológovia (MUDr. Chudej a MUDr. Flochová), ktorí pôsobia v Univerzitnej nemocnici Martin. Moderátorom celej diskusie bude MUDr. Juraj Chudej, PhD..

Dovoľte mi, aby som sa na záver poďakoval predovšetkým všetkým prednášajúcim, ktorí sú ochotní sa o svoje poznatky a vedomosti z praxe podeliť s nami ostatnými. Osobitá vďaka, patrí aj sponzorom tohto podujatia.

Veríme, že odborný program vás zaujme a získate cenné informácie pre vašu každodennú prax.


doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD.

predseda občianskeho združenia HematológiaSK


Program na stiahnutie


Podujatie podporili

Späť na hlavnú stránku