Dovoľujeme si Vás pozvať na akreditované virtuálne stretnutie AD test pod záštitou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek


,, MUKOPROTEKTOR: Inovatívne riešenie v protihnačkových prípravkoch“

MUDr. Martin Matejka, PhD.


AD test je určený pre zdravotné sestry.
Podujatie je kreditované.


TRVANIE AD TESTU: 14.2.2022- 14.8.2022

Registrovať sa môžete na www.akademiavzdelavania.online, kde bude aj študijný materiál k AD testu a ďalšie podrobné informácie o podujatí a PDF pozvánku.


AKO SA ZÚČASTNIŤ AD TESTU:

Na to, aby ste sa AD testu mohli zúčastniť, musíte byť riadne vopred zaregistrovaný cez www.akademiavzdelavania.online. Poprosíme Vás pri registrácii o kontrolu správnosti Vašej mailovej adresy. Po registrácii Vám bude k dispozícii študijný materiál. K sledovaniu budete potrebovať počítač, tablet alebo mobilný telefón s prístupom na internet.

Študijný materiál a AD test je k dispozícii počas 6 mesiacov, stačí INTERNETOVÉ PRIPOJENIE, kliknúť na odkaz www.akademiavzdelavania.online a môžete sa vzdelávať.


POTVRDENIE O KREDITOCH:

Po ukončení AD testu, si Potvrdenie o kreditoch na základe zadania Vášho čísla komory, môžete vygenerovať priamo na stránke www.akademiavzdelavania.online, kde Vám vygeneruje PDF potvrdenie. Podujatie je zaradené do Systému kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Podujatie je kreditované. Zúčastnených účastníkov s AD testom a výškou kreditov bude systém automaticky týždenne zasielať komore sestier. Zamestnanci komory sestier a pôrodných asistentiek budú kredity nahrávať do vzdelávacieho systému.


HODNOTENIE AD TESTU:

100% - 91% - 2 kredity
90,99% - 80% - 1 kredit
79,99% - 0% - 0 kreditovTešíme sa na virtuálne stretnutie s Vami!

Späť na hlavnú stránku