• Všetky
 • Aktuálne
 • Pripravované
 • Realizované

Realizované podujatia

 • 04. Mar 2021
 • 16.00 - 18.00 hod.

Očkovanie proti COVID-19 u hematologických pacientov: realita a mýty

Prednáška č.1, nezverejnená, nebol udelený súhlas autora.

 • 27. Jan 2021
 • 15.00 - 18.00 hod.

AKADÉMIA ZDRAVIA PRE VŠETKY GENERÁCIE

Webinár bude zameraný pre nasledovné špecializácie: farmaceuti, pediatri, všeobecní lekári, ORL, zdravotné sestry

 • 12. Nov 2020
 • I. časť
 • 16.30 - 18.00 hod.

Mnohopočetný myelóm v praxi

Diagnostika ochorenia a záchyt pacientov na Slovensku, interdisciplinárna diskusia (MUDr. Martina Vranovská, Doc. ...

 • 18. Nov 2020
 • II. časť
 • 16.30 - 18.00 hod.

Chronická lymfocytová leukémia a reálna prax

Diagnostika ochorenia a rozhodnutie o zahájení liečby MUDr. Juraj Chudej, PhD. / Molekulárna genetika, Súčasné geneti...

 • 26. Nov 2020
 • III. časť
 • 16.30 - 18.00 hod.

Lymfóm z plášťových buniek + Waldenströmova makroglobulinémia a reálna prax

MCL guidelines: Slovensko a svet (MUDr. Andrej Vranovský, PhD.) Klinická skúsenosť (MUDr. Anna Vallová)

 • 19. Jún 2020

Interdisciplinary challenge


 • 16. Jún 2020

Interdisciplinárna spolupráca