• Všetky
 • Aktuálne
 • Pripravované
 • Realizované
 • Máj - Júl 2024

Ectoin v oftalmologickej praxi

Prednášajúci:
MUDr. Olga Bálková

Názov prednášky:

Ectoin v oftalmologickej praxi

 • Máj - Júl 2024

Vekom podmienená makulárna degenerácia

Prednášajúci:
MUDr. Olga Bálková

Názov prednášky:

Vekom podmienená makulárna degenerácia

 • 21. Feb 2022 - 14. Aug 2022

MUKOPROTEKTOR: Inovatívne riešenie v protihnačkových prípravkoch

MUDr. Martin Matejka, PhD.

Akreditované virtuálne stretnutie, AD test pre zdravotné sestry

Lokálna liečba bolesti pohybového aparátu. Známe a neznáme nástrahy...

Prednášajúci:
MUDr. Oľga Bálková

Názov prednášok:

Lokálna liečba bolesti NSA

AKTUÁLNE TRENDY V LEKÁRNICKEJ PRAXI II.

Prednášajúci:
MUDr. Oľga Bálková

Názov prednášok:

Lokálna liečba bolesti NSA
Ectoin a alergická rinitída

AKTUÁLNE TRENDY V LEKÁRNICKEJ PRAXI III.

Prednášajúci:
MUDr. Oľga Bálková

Názov prednášok:

Ochorenie žilového systému dolných končatín
Nenechajme pacientov preháňať a trápiť sa...

AKTUALITY V LEKÁRNICKEJ PRAXI II.

Prednášajúci:
MUDr. Oľga Bálková

Názov prednášok:

Ozónované oleje v lipozómoch

AKTUÁLNE OFTALMOLOGICKÉ TRENDY V PRAXI LEKÁRNIKA

Prednášajúci:
MUDr. Oľga Bálková

Názov prednášok:

Ozónované oleje v lipozómoch
Vekom podmienená makulárna degenerácia

Realizované podujatia

 • 04. Mar 2021
 • 16.00 - 18.00 hod.

Očkovanie proti COVID-19 u hematologických pacientov: realita a mýty

Prednáška č.1, nezverejnená, nebol udelený súhlas autora.

 • 27. Jan 2021
 • 15.00 - 18.00 hod.

AKADÉMIA ZDRAVIA PRE VŠETKY GENERÁCIE

Webinár bude zameraný pre nasledovné špecializácie: farmaceuti, pediatri, všeobecní lekári, ORL, zdravotné sestry

 • 12. Nov 2020
 • I. časť
 • 16.30 - 18.00 hod.

Mnohopočetný myelóm v praxi

Diagnostika ochorenia a záchyt pacientov na Slovensku, interdisciplinárna diskusia (MUDr. Martina Vranovská, Doc. ...

 • 18. Nov 2020
 • II. časť
 • 16.30 - 18.00 hod.

Chronická lymfocytová leukémia a reálna prax

Diagnostika ochorenia a rozhodnutie o zahájení liečby MUDr. Juraj Chudej, PhD. / Molekulárna genetika, Súčasné geneti...

 • 26. Nov 2020
 • III. časť
 • 16.30 - 18.00 hod.

Lymfóm z plášťových buniek + Waldenströmova makroglobulinémia a reálna prax

MCL guidelines: Slovensko a svet (MUDr. Andrej Vranovský, PhD.) Klinická skúsenosť (MUDr. Anna Vallová)

 • 19. Jún 2020

Interdisciplinary challenge


 • 16. Jún 2020

Interdisciplinárna spolupráca